Uygur Danışmanlık Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik


Yazdır Tavsiye Et
Uygur Danışmanlık Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Yetkili Kişi : ÇİĞDEM UZ
Telefon : 02626449748
Fax : 02626449746
Web Adresi : http://www.uygurdanismanlik.com
il : Kocaeli
ilçe : Gebze
Adres : Hacı Halil Mah. İsmet Paşa Cd. Can-Sal İş Merkezi No:14 Daire:65 Gebze KOCAELİ
Faaliyet Alanı : Finansal Hizmetler / Finansal Hizmetler

Uygur Danışmanlık Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Hakkında

HİZMETLERİMİZ"Dürüstlüğün ve Uzmanlığın Kalitesi"Genel iş felsefemiz siz müşterilerimizle her zaman yakın iş ilişkileri içinde olmak, bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri de yakından takip ederek karlılaşabileceğiniz sorunlara önceden hazırlıklı olmanızı sağlamak bizim başlıca amaçlarımızdandır.

Başlıca hizmetlerimiz şu şekilde gösterilebilir;YÖNETİM DANIŞMANLIĞI· Grubumuz içerisinde yer alan Yönetim Danışmanlığı ekibimiz iş hayatınızda karşılaştığınız problemlere çözüm getiren, büyüme sürecinizde değişikliklere uyum sağlamanızı kolaylaştıran ve organizasyonunuzun kar potansiyelini en yüksek seviyeye çıkarmanıza yardımcı olan hizmetleri ile müşterilerimize yardımcı olmaktadır.Organizasyon Hizmetleri:

· Organizasyon şemalarının oluşturulması

· Şirket stratejisi ve politikası göz önüne alınarak mali ve idari operasyonların Satın Alma ve Stok Kontrol, Bütçe ve Bütçe Kontrol, Kasa, Çek Senet Takip, Personel, Faturalama, İç Kontrol gibi yönetmelikler yardımı ile düzenlenmesi

· İç kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve hazırlanan prosedürlerin uygulanmasının sağlanması amacıyla personele gerekli eğitimin verilmesi

· Değişim Yönetimidir.DENETİM HİZMETLERİ· Şirketimizde, derin teknik bilgiye sahip, çeşitli kabiliyetleri olan üyelerden oluşmuş denetim kadroları, size en kaliteli hizmeti sunmaya hazırdır. Hizmet ettiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz inşaat, imalat, tekstil, ilaç, tarım, turizm, gıda ve tüketim ürünleri, finans, perakende, elektronik, telekomünikasyon, kar amacı gütmeyen organizasyonlar vb. sektörlerde yer almaktadır.Verilen Hizmetler:

· Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli göreceğimiz bir takım denetim prosedürlerini içermektedir.

· Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Türk Vergi Usul Kanunları, US GAAP ve diğer ülke standartları çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması,

· Türk Lirası mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi,

· Öz kaynak değerleme raporlarının hazırlanması,

· İç kontrol mekanizmaları hakkında detaylı raporlar hazırlanması,

· İstekleriniz doğrultusunda revizyon çalışmaları yapılması,

· Kurumsal finansmanı destekleyici hizmetler sunulması,

· Özel amaçlı denetimlerin yapılması

· İç denetim hizmetinin tarafımızca üstlenilmesi,

· İç denetim departmanlarının kurulması konusunda destek sağlanması,DANIŞMANLIK HİZMETLERİŞirketimizin en yaygın faaliyetleri arasında bulunan vergi müşavirliği değişik sektörlerde çalışmış yılların birikimine sahip Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerimizce siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Şirketimiz Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV ve diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size gerekli hizmetleri vermektedir.Müşavirlik hizmetlerimiz:

· Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması,

· Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının denetimlerinin yapılması,

· Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi

· Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi,

· Yabancı Sermaye, Teşvik, Avrupa Topluluğu, Kambiyo, Serbest Bölge uygulamaları

· konularında danışmanlık.

· Dış ticaret işlemleri ve muhasebeleştirilmesi

· Finansal danışmanlıkREVİZYON

· Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,

· Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SSK bildirgelerinin;

tahakkuklarının doğruluğu,

muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,

aritmetik ve oransal doğruluğu,

zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,

· Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek;

brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,

kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,

ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,

· Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile;

usule uygunluk,

aritmetik doğruluk,

muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,

· Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek;

evrak düzeni,

kanuni süreler,

içerik dikkate alınarak kontrolü,

· Kullanılan hesap planın yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü;· Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolüOUTSOURCING VE DİĞER MUHASEBE HİZMETLERİAmacımız yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmaktır. Muhasebe departmanlarının kısmen ya da tamamen outsource edilmesiyle firmaya dıştan destek verilir. Muhasebe departmanının oluşturulmasına, bilgisayar, personel ve pahalı muhasebe programları gibi konulara yatırım yapılması zorunluluğuna bir alternatiftir. Aynı zamanda tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçlarınız teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olacak uzman ekibimizin kontrolünde güven altında olacaktır.

Ayrıca, düzenli vergi kontrolleri yapılmakta ve vergi cezaları ile sonuçlanabilecek muhasebe hatalarından firma yönetimini bilgilendirmek için raporlar hazırlanmaktadır. Buna ek olarak, mail adresinize düzenli gönderilecek sirkülerler ile muhasebe prosedürleri, Vergi ve İş Kanunlardaki son değişiklikler hakkında bilgilendirme de yapılmaktadır. Genel olarak amacımız dış bir destek vererek firmanızın muhasebe ve finans işlevlerini kısmen ya da tamamen yüklenmek ve böylece sizin asıl iş alanınız ve aktiviteniz dışındaki konulara odaklanmak zorunda kalmamanızı sağlamaktır.Muhasebe Hizmetleri :

· Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.

· Enflasyon muhasebesi ile ilgili olarak firmanızın enflasyon muhasebesi çalışmalarının yapılması yada kontrolünün gerçekleştirilmesi.

· Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.

· KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesi ve beyan edilmesi.

· Bordro Hizmetleri

· Bordro icmali, bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,

· SSK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,

· Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.Raporlama Hizmetleri :

· Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),

· Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.Denetim Hizmetleri :

· Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu`na uygunluğunun sağlanması,

· Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve kontrolü,

· Var olan muhasebe departmanınızın muhasebe kayıtlarının kontrolü,EN SIK TALEP EDİLEN HİZMETLERİMİZ

- Şirket, Banka ilişkileri düzenlenmesi- Bütçe planlama ve analizi- Büyüme ve gelişme stratejileri- İç Denetim- Finansal raporlar- Firmanın yeniden yapılandırılması, birleşme ve devri- Özel Amaçlı, rapor düzenlemek- Grup şirketler danışmanlık- Denetim organizasyonunun yapılandırılması, geliştirilmesi- Kontrol sistemleri oluşturulması, incelemesi- İnceleme/Tahlil- İşletme analizleri- İşletmecilik ve yönetim danışmanları- Kredi analizleri- Kurumsal Finans ve mali danışmanlık hizmetleri- Mali analiz- Mali analiz ve raporlama sistemlerinin oluşturulması- Mali analiz ve risk değerlendirmeleri- Özel mali incelemeler- Özel amaçlı şirket incelemeleri- Strateji analizi ve organizasyon yapılandırılması- Tahkim / Bilirkişilik- Yönetim ve performans analizleriUYGUR DANIŞMANLIK DENETİM SMMM LTD. STİ.

Hacıhalil Mah. 1209-1 Sk. Saray İş Merkezi No:2 Kat:6 Gebze / KOCAELİ

Tel: 0262 - 644 97 48

Faks: 0262 - 644 97 46

İnfo@uygurdanismanlik.com
Google Maps Konumu

Uygur Danışmanlık Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Görüntüleri

Bu firma için henüz görüntü yüklenmemiş.

Uygur Danışmanlık Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ürünleri

Bu firmanın ürünleri henüz bulunmamaktadır.

Uygur Danışmanlık Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik İlanları

Bu firmanın henüz ilanı bulunmamaktadır.

Uygur Danışmanlık Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Haberleri

Bu firma henüz haber yayımlamamış.
Bu firma toplamda 2405 kez ziyaret edildi.